Produse

Specializați în asigurări de garanții corporate

Cu scopul de a veni în întâmpinarea nevoilor de finanțare și de dezvoltare a afacerii tale, ONIX ASIGURĂRI îți oferă un instrument de garantare avantajos, care te ajută în câștigarea și derularea contractelor obținute și îți susține independența financiară.

AsigurĂri de garanȚii de participare la licitaȚii

BID BOND

Reprezintă instrumentul de garantare care îți asigură posibilitatea în calitate de ofertant, de a participa la o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică unde trebuie să prezinți o scrisoare de garanție bancară sau un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate de asigurări.

AsigurĂri de garanȚii de bunĂ execuȚie

PERFORMANCE BOND

Reprezintă instrumentul de garantare care îți asigură posibilitatea derulării unui contract în urma unei proceduri de achiziție publică și care obligă la prezentarea unei garanții de bună execuție a contractului, în vederea protejării beneficiarului contractului față de riscul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate.

AsigurĂri de garanȚii privind perioada de mentenanȚĂ a contractului

MAINTENANCE BOND

Reprezintă instrumentul de garantare prin care beneficiarul este asigurat că executantul va remedia orice defecte apărute după finalizarea contractului sau își va îndeplini obligațiile contractuale ce derivă din clauzele contractului ce fac referire la perioada de notificare a defectelor.

AsigurĂri de garanȚii pentru returnarea avansului

ADVANCE PAYMENT BOND

Reprezintă instrumentul de garantare prin care beneficiarul, care a acordat un avans în cadrul contractului, este asigurat de îndeplinirea obligațiilor contractuale ce se referă la returnarea la timp și în condițiile stabilite a avansului încasat de către executant.

AsigurĂri de garanȚii pentru restituirea reȚinerilor

MONEY RETENTION BOND

Reprezintă instrumentul de garantare prin care executantul unui contract își transformă în lichiditate sumele reținute de către beneficiar din facturile emise pe parcursul derulării contractului.

AVANTAJELE UTILIZĂRII UNEI ASIGURĂRI DE GARANȚIE

  • Înlocuirea scrisorilor de garanție bancară
  • Eficientizarea gestionării resurselor financiare și reducerea costurilor companiei prin evitarea blocării lichidității
  • Reducerea costurilor generate de emiterea poliței
  • Rapiditate în evaluarea solicitării de emitere a poliței de asigurare de garanții
  • Flexibilitate în negocierea costurilor de emitere și a contragaranțiilor, în funcție de bonitatea companiei solicitante sau a grupului din care face parte
  • Posibilitatea utilizării polițelor de garanții în România și în țările UE în care asiguratorul este autorizat
  • Creșterea capacitații companiei de a participa la un număr mai mare de proceduri de achiziții publice în același interval de timp