AutorizaȚii

ONIX ASIGURĂRI S.A. a fost autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară sub numărul RA-031/10.04.2003

Clasele de asigurĂri generale pentru care compania este autorizatĂ:

A.1.
Accidente, inclusiv accidente de muncă și boli profesionale
A.3.
Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant
A.7.
Bunuri aflate în tranzit, indiferent de modalitatea de transport
A.8.
Incendiu si calamitați naturale, care acoperă daune sau pierderi legate de bunuri, altele decât cele mentionate la clasele 3-7
A.9.
Alte daune sau pierderi legate de alte bunuri decat cele menționate la clasele 3-7
A.10.
Răspundere civilă auto, pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, inclusiv răspunderea transportatorului
A.13.
Răspundere civilă generală, exclusiv cea menționată la clasele 10-12
A.14.
Credit
A.15.
Garanții
A.16.
Pierderi financiare diverse
A.18.
Asigurări de asistență a persoanelor aflate în dificultate, în cursul deplasărilor sau absențelor de la domiciliu ori de la locul de reședință permanentă

AUTORIZARE LIBERǍ PRESTAȚIE DE SERVICII ÎN STATELE MEMBRE: