Daune Și petiȚii

DAUNE

Avizarea producerii evenimentului asigurat se face de către beneficiarul poliţei de asigurare de garanţie, în termenele şi modalităţile stabilite prin condiţiile de asigurare. 

În cazul în care doriți să înregistrați o daună vă rugăm să completați formularul de mai jos.
Accept prelucrarea datelor mele personale și declar că am luat la cunoștință conținutul "NOTEI de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal".

PETIȚII

În vederea asigurării transparenței modului de înregistrare și soluționare a petițiilor, precum și a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către Societatea ONIX ASIGURĂRI S.A., vă punem la dispoziție următoarele informații:

Petitions
CLAIMS FOR ALTERNATIVE LITIGATIONS SETTLEMENT

În cazul în care doriți să înregistrați o petiție vă rugăm să completați formularul de mai jos.
Accept prelucrarea datelor mele personale și declar că am luat la cunoștință conținutul "NOTEI de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal".