DESPRE NOI

AVANTAJELE
UTILIZĂRII UNEI 
ASIGURĂRI DE GARANŢIE

  • Înlocuirea scrisorilor de garanție bancară
  • Eficientizarea gestionării resurselor financiare și reducerea costurilor companiei prin evitarea blocării lichidității
  • Reducerea costurilor generate de emiterea poliței
  • Rapiditate în evaluarea solicitării de emitere a poliței de asigurare de garanții
  • Flexibilitate în negocierea costurilor de emitere și a contragaranțiilor, în funcție de bonitatea companiei solicitante sau a grupului din care face parte
  • Posibilitatea utilizării polițelor de garanții în România și în țările UE în care asiguratorul este autorizat
  • Creșterea capacitații companiei de a participa la un număr mai mare de proceduri de achiziții publice în același interval de timp

AUTORIZAȚII

ONIX ASIGURĂRI S.A. a fost autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară sub numărul RA-031/10.04.2003

Clasele de asigurĂri generale pentru care compania este autorizatĂ:

A.1.
Accidente, inclusiv accidente de muncă și boli profesionale
A.3.
Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant
A.7.
Bunuri aflate în tranzit, indiferent de modalitatea de transport
A.8.
Incendiu si calamitați naturale, care acoperă daune sau pierderi legate de bunuri, altele decât cele mentionate la clasele 3-7
A.9.
Alte daune sau pierderi legate de alte bunuri decat cele menționate la clasele 3-7
A.10.
Răspundere civilă auto, pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, inclusiv răspunderea transportatorului
A.13.
Răspundere civilă generală, exclusiv cea menționată la clasele 10-12
A.14.
Credit
A.15.
Garanții
A.16.
Pierderi financiare diverse
A.18.
Asigurări de asistență a persoanelor aflate în dificultate, în cursul deplasărilor sau absențelor de la domiciliu ori de la locul de reședință permanentă
Autorizatii

DAUNE

În cazul în care doriți
să înregistrați o daună vă rugăm 
să completați formularul

Vezi mai mult

PETIȚII

În cazul în care doriți
să înregistrați o petiție vă rugăm 
să completați formularul

Vezi mai mult

INFORMAȚII PUBLICE

Descarca rapoartele anuale:
Situaţii financiare sumarizate
Raport financiar IFRS
și Report SFCR

Vezi mai mult