Onix Asigurari Header Picture
logo-onix-asigurari
logo-onix-asigurari
logo-onix-asigurari

Despre noi Istoric

ASIGURAREA ROMAS - CECCAR
ASIGURAREA ROMAS - CECCAR

Înfiinţată în anul 1998 sub denumirea de „ASIGURAREA ROMAS - CECCAR“ a debutat în asigurări ca o societate de asigurare profesională a membrilor Corpului Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România. Ulterior, a dezvoltat majoritatea produselor de viaţă şi generale precum şi activitate de administrare de fonduri de pensii facultative.

OTP GARANCIA
ASIGURĂRI
OTP GARANCIA ASIGURĂRI

În anul 2005 pachetul majoritar de acţiuni a fost achiziţionat de către grupul financiar maghiar OTP Bank schimbându-se astfel şi denumirea companiei în „OTP GARANCIA ASIGURĂRI“ pană în anul 2008 când, grupul francez GROUPAMA a cumpărat întregul pachet de acţiuni schimbând totodată şi denumirea societăţii în „ONIX ASIGURĂRI“.

ONIX
ASIGURĂRI
OTP GARANCIA ASIGURĂRI

În anul 2012 pachetul de acțiuni a fost preluat de structura actuală a acționariatului.
În strategia de dezvoltare pentru perioada următoare, compania urmărește diversificarea produselor de asigurare din categoria polițelor de garanții, sector în care țintește să devină un partener pe termen lung, atât pentru brokerii colaboratori, cât și pentru clienții săi fideli, atât în România, cât și în țările Uniunii Europene în care este autorizată.

Produse Asigurări de garanții

Cu scopul de a veni în întâmpinarea nevoilor de finanțare și de dezvoltare a afacerii tale, ONIX ASIGURĂRI îți oferă un instrument de garantare avantajos, care te ajută în câștigarea și derularea contractelor obținute și îți susține libertatea financiară.

 • Asigurări de garanţii de participare la licitaţii (BID BOND)

  Reprezintă instrumentul de garantare care îți asigură posibilitatea în calitate de ofertant, de a participa la o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică unde trebuie să prezinți o scrisoare de garanție bancară sau un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate de asigurări.

 • Asigurări de garanţii de bună execuţie (PERFORMANCE BOND)

  Reprezintă instrumentul de garantare care îți asigură posibilitatea derulării unui contract în urma unei proceduri de achiziție publică și care obligă la prezentarea unei garanții de bună execuție a contractului, în vederea protejării beneficiarului contractului față de riscul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate.

 • Asigurări de garanţii privind perioada de mentenanţă a contractului
  (MAINTENANCE BOND)

  Reprezintă instrumentul de garantare prin care beneficiarul este asigurat că executantul va remedia orice defecte apărute după finalizarea contractului sau își va îndeplini obligațiile contractuale ce derivă din clauzele contractului ce fac referire la perioada de notificare a defectelor.

 • Asigurări de garanţii pentru returnarea avansului (ADVANCE PAYMENT BOND)

  Reprezintă instrumentul de garantare prin care beneficiarul, care a acordat un avans în cadrul contractului, este asigurat de îndeplinirea obligațiilor contractuale ce se referă la returnarea la timp și în condițiile stabilite a avansului încasat de către executant.

 • Asigurări de garanții pentru restituirea reținerilor
  (MONEY RETENTION BOND)

  Reprezintă instrumentul de garantare prin care executantul unui contract își transformă în lichiditate sumele reținute de către beneficiar din facturile emise pe parcursul derulării contractului.

 • Asigurări de garanţii de participare la licitaţii (BID BOND)

  Reprezintă instrumentul de garantare care îți asigură posibilitatea în calitate de ofertant, de a participa la o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică unde trebuie să prezinți o scrisoare de garanție bancară sau un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate de asigurări.

 • Asigurări de garanţii de bună execuţie (PERFORMANCE BOND)

  Reprezintă instrumentul de garantare care îți asigură posibilitatea derulării unui contract în urma unei proceduri de achiziție publică și care obligă la prezentarea unei garanții de bună execuție a contractului, în vederea protejării beneficiarului contractului față de riscul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate.

 • Asigurări de garanţii privind perioada de mentenanţă a contractului
  (MAINTENANCE BOND)

  Reprezintă instrumentul de garantare prin care beneficiarul este asigurat că executantul va remedia orice defecte apărute după finalizarea contractului sau își va îndeplini obligațiile contractuale ce derivă din clauzele contractului ce fac referire la perioada de notificare a defectelor.

 • Asigurări de garanţii pentru returnarea avansului (ADVANCE PAYMENT BOND)

  Reprezintă instrumentul de garantare prin care beneficiarul, care a acordat un avans în cadrul contractului, este asigurat de îndeplinirea obligațiilor contractuale ce se referă la returnarea la timp și în condițiile stabilite a avansului încasat de către executant.

 • Asigurări de garanții pentru restituirea reținerilor
  (MONEY RETENTION BOND)

  Reprezintă instrumentul de garantare prin care executantul unui contract își transformă în lichiditate sumele reținute de către beneficiar din facturile emise pe parcursul derulării contractului.

AVANTAJELE UTILIZĂRII UNEI ASIGURĂRI DE GARANŢIE

 • Înlocuirea scrisorilor de garanție bancară,
 • Eficientizarea gestionării resurselor financiare și reducerea costurilor companiei prin evitarea blocării lichidității,
 • Reducerea costurilor generate de emiterea poliței,
 • Rapiditate în evaluarea solicitării de emitere a poliței de asigurare de garanții,
 • Flexibilitate în negocierea costurilor de emitere și a contragaranțiilor, în funcție de bonitatea companiei solicitante sau a grupului din care face parte,
 • Posibilitatea utilizării polițelor de garanții în România și în țările UE în care asiguratorul este autorizat,
 • Creșterea capacitații companiei de a participa la un număr mai mare de proceduri de achiziții publice în același interval de timp,

Specializați
în asigurări de garanții
corporate

Autorizații

ONIX ASIGURĂRI S.A. a fost autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară sub numărul RA-031/10.04.2003

Clasele de asigurări generale pentru care compania este autorizată:

A.1. Accidente, inclusiv accidente de muncă și boli profesionale

A.3. Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant

A.7. Bunuri aflate în tranzit, indiferent de modalitatea de transport

A.8. Incendiu si calamitați naturale, care acoperă daune sau pierderi legate de bunuri, altele decât cele mentionate la clasele 3-7

A.9. Alte daune sau pierderi legate de alte bunuri decat cele menționate la clasele 3-7

A.10. Răspundere civilă auto, pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, inclusiv răspunderea transportatorului

A.13.
Răspundere civilă generală, exclusiv cea menționată la clasele 10-12

A.14. Credit

A.15. Garanții

A.16. Pierderi financiare diverse;

A.18. Asigurări de asistență a persoanelor aflate în dificultate, în cursul deplasărilor sau absențelor de la domiciliu ori de la locul de reședință permanentă

Autorizaţii liberă prestaţie servicii:

Daune

Avizarea producerii evenimentului asigurat se face de către beneficiarul poliţei de asigurare de garanţie, în termenele şi modalităţile stabilite prin condiţiile de asigurare.

În cazul în care doriți să înregistrați o daună vă rugăm să completați formularul de mai jos. Accept prelucrarea datelor mele personale și declar că am luat la cunoștință conținutul NOTEI de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Petiții

În vederea asigurării transparenței modului de înregistrare și soluționare a petițiilor, precum și a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către Societatea ONIX ASIGURĂRI S.A., vă punem la dispoziție următoarele informații:

lista petitii RO
lista petitii solutii alternative RO

În cazul în care doriți să înregistrați o petiție vă rugăm să completați formularul de mai jos. Accept prelucrarea datelor mele personale și declar că am luat la cunoștință conținutul NOTEI de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Flexibilitate, rapiditate, siguranță

Rapoarte

Rapoartele anuale pot fi descărcate urmând link-urile de mai jos:

Raport privind Solvabilitatea și Situația Financiară

Reasiguratorul companiei ONIX ASIGURĂRI este Citadel Risk cu rating 'B++' atribuit de A.M. Best

B++

Acest site utilizează cookie-uri. Acceptând cookie-urile, veți putea naviga pe site-ul nostru, în cele mai bune condiții. Informații suplimentare despre cookies.

counter Onix Asigurari

Petițiile / Reclamațiile, precum și solicitările de soluționare alternativă a litigiilor, înregistrate în ultimele 3 luni, sunt în număr de 0, respectiv de 0.
Structura acestora poate fi consultată aici, accesând pagina dedicată.